Progressief Oegstgeest

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Provinciale staten

Het bestuur van de twaalf Nederlandse provincies is in handen van de provinciale staten. Zij besturen op het niveau van de provincie, vergelijkbaar met hoe een gemeenteraad bestuurt op gemeenteniveau. Daarnaast verkiezen de leden van alle provinciale staten de leden van de eerste kamer. PvdA en GroenLinks doen apart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, maar zullen na afloop samen één grote fractie vormen in de eerste kamer

Hier vind je de websites van GroenLinks en PvdA voor Zuid-Holland, met o.a. de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten.

Waterschappen

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. De 21 waterschappen (of hoogheemraadschappen) in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. PvdA doet zelf mee aan de waterschapsverkiezingen. GroenLinks steunt Water Natuurlijk. Hier vind je de websites van Water Natuurlijk en PvdA met de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ook een eigen stemwijzer.

Laat je stem horen op 15 maart, voor groen, eerlijk en sociaal!