De Geesten

De Geesten

Wat hebben we nu eigenlijk besloten over de Geesten?

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de Geesten. Door deze plannen behoudt dit prachtige stukje Oegstgeest haar groen en erfgoed. Voor het gebied achter het gemeentehuis – Overgeest – wordt ingezet op betaalbare woningbouw.

De geschiedenis

De Geesten is het gebied in Oegstgeest dat het Wilhelminapark, Overgeest en Endegeest omvat en waar dus het gemeentehuis, kasteel Endegeest, GGZ Rivierduinen, Centrum ’45 maar ook belangrijke groengebieden als het Land van Bremmer en Rhijngeest onder vallen. Al in de collegeperiode voor 2018 werd veel gesproken over dit gebied, omdat de GGZ zich steeds meer terugtrok en kasteel Endegeest en de panden eromheen verkocht werden.

Deze raadsperiode

Om versnippering van het gebied te voorkomen heeft de raad, onder initiatief van o.a. Progressief Oegstgeest, opgeroepen om een integraal plan voor het gebied te maken waarin groen versterkt zou worden, de historisch maatschappelijke functie behouden blijft én er voor de ruimte achter het gemeentehuis een woningbouwplan wordt ontwikkeld. Na vele informatieavonden, beeldvorming en besluitvorming in de raad is er een nieuw bestemmingsplan aangenomen waarin heel veel van de wensen van PrO terugkomen. Het groen blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. De parkeerplaats naast de oude Julianaschool wordt vergroend, en een niet gebruikt bouwvlak achter het kasteel blijft nu definitief groen.

Er is ruimte in het bestemmingsplan om de gebruiksfunctie van het kasteel en de bijgebouwen toekomstbestendig te maken binnen een maatschappelijke functie. Er zullen dus aan de zijde van kasteel Endegeest geen woningen komen. De GGZ en andere instellingen zullen hier ook in de toekomst specialistische hulp kunnen blijven bieden. Oude rechten om uit te breiden blijven daarbij grotendeels bestaan. Wel is er een verruiming toegestaan om hoger te bouwen dan de huidige bijgebouwen, waarbij er echter nooit binnen de bestaande zichtlijnen van het kasteel gebouwd mag worden.

Richting de toekomst

Een plan voor Overgeest, het gebied achter het gemeentehuis, is mede door veranderingen in eigenaarschap, nog niet af. Wel is de mogelijkheid gecreëerd om hier in de toekomst woningen te bouwen met een maximum van 120 waarvan 25% sociaal en 25% middelduur. Tot er een concreet plan is, zijn de gebouwen beschikbaar gesteld aan het COA voor opvang van statushouders en andere spoedzoekers. Dit geeft ook tijd en ruimte om met de eigenaren aan het plan voor woningbouw te werken.

Door de plannen behoudt dit prachtige stukje Oegstgeest dus haar groen en erfgoed. Wij zullen ons in de toekomst blijven inzetten om de toegankelijkheid van dit gebied te behouden, zodat het een plek voor actieve beleving blijft voor de Oegstgeester inwoners.