Lid worden?

Leden van de PvdA en van GroenLinks zijn automatisch en kosteloos lid van Progressief Oegstgeest, tenzij zij expliciet te kennen geven van het lidmaatschap van PrO af te zien.

Zij die geen lid zijn van één van deze partijen, kunnen eveneens lid worden van Progressief Oegstgeest. Dat kan door het sturen van een email met naam, adres en emailadres aan onze penningmeester (mia@progressiefoegstgeest.nl).

De kosten van zo’n rechtsreeks lidmaatschap bedragen 25 euro per kalenderjaar, ongeacht of men zich eerder of later in het jaar opgeeft.