Werkgroep Energietransistie

Werkgroep Energietransistie

Een nieuwe regering betekent nieuwe keuzes. Een nieuwe kans om echt belangrijke zaken als de klimaatverandering hoog op de agenda te zetten en daadwerkelijk aan te pakken. Progressief Oegstgeest wacht niet langer en installeert een werkgroep energietransitie. Deze krijgt de opdracht om, in een beperkte periode te onderzoeken wat Oegstgeest kan doen om ook in onze gemeente los te komen van de bekende fossiele brandstoffen. Aan de hand van het Energieakkoord en de recente Energieagenda wordt een actieagenda opgesteld voor Oegstgeest. Deze actieagenda vormt één van de pijlers van het verkiezingsprogramma van PrO voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Voor deze werkgroep zoekt het bestuur leden die zitting willen nemen in deze werkgroep. Namens het bestuur zal Remko Veenstra zitting nemen. Meld u aan via actief@progressiefoegstgeest.nl.