verslag ALV 2 juni 2015

verslag ALV 2 juni 2015

De voorzitter heeft het verslag van de ALV van 2 juni gereed.

Verslag ALV Progressief Oegstgeest, 2 juni 2015

Deelnemers: ca. 15 leden

1. Opening, welkom en vaststellen agenda

Nieuw gezicht in de vergadering, Wim van Bork, lid van de PvdA.

2. Verslag ALV van 21 oktober 2014 (bijlage)

Verslag wordt vastgesteld.

3. De actuele politiek.

Tim spreekt ook namens de andere fractieleden.
Perspectiefnota: er moet veel gebeuren, maar er is net overal financiële dekking voor. Zo is het zwembad voorlopig behouden, maar kost 4 ton per jaar. De ozb is verhoogd met 20%. Dat geld gaat bijna allemaal op aan nieuw personeel bij de gemeente. Versterken van de ambtelijke organisatie was ook echt noodzakelijk, zeker wanneer Oegstgeest zelfstandig blijft, zoals de coalitie wenst, maar fractie is van mening dat er ook meer winst behaald kan worden door versterking van samenwerking binnen regio. Coalitie ziet nieuw Rhijngeest rooskleurig in.
Verkoop gemeentehuis was in gang gezet, maar gaat niet door. De vermoedelijke opbrengst had al een bestemming gekregen.
Samenwerking/fusie met Leiden, PrO wil hier sterk op inzetten, zodat er ook personele samenwerking gezocht kan worden. Tot voor kort stonden enkele coalitiepartijen met de rug naar Leiden. De coalitie wil nu wel samenwerken maar zelfstandig blijven. Er komt nu wel een kroonbenoemde burgemeester, ipv verlenging van de waarneming. Er wordt aangestuurd op meer samenwerking, en de Raad heeft dat besluit ook al genomen, maar ook in die onderhandelingen is die kroonbenoemde burgemeester wel belangrijk. De Oegstgeester gemeenschap moet wel sterk en een aantrekkelijke partij blijven.
Sociale agenda, is nu rustig. Dit moet binnenkort geëvalueerd worden. Wmo gaat goed, geen rampen. Jeugd gaat goed. Participatie, daar wordt niet erg aan getrokken.

4. Stand van zaken uitwerking benoemde speerpunten tijdens strategisch beraad van 10 januari 2015.

Tijdens de vergadering is met name aandacht voor de toen bepaalde thema’s jongeren en het bedrijventerrein Meob (werkgroepen).

De jongeren: Werkgroep van Gerlof, Arjen en Remko, denkt hierover. Plan is gericht de jongeren aan te schrijven en uit te nodigen voor een maaltijd. Dit is nog niet voor elkaar, er is een uitnodiging gemaakt, maar een geschikte datum was nog niet gevonden. Dit wordt nu waarschijnlijk september. Jongeren binden zich niet zo erg, maar willen wel specifieke taken of activiteiten uitvoeren uitvoeren. We kunnen ook kijken buiten de jonge leden, naar algemeen Oegstgeester jongeren.
MEOB: werkgroep van Anton, Thijs, JanGeert en Pieter Koning. Er leek weinig interesse van bedrijven voor het MEOB terrein. Het idee is nu om een thema te kiezen. De groep denkt aan duurzaamheid. Duurzame bedrijvigheid en niet alleen duurzame inrichting. Men wil kijken naar de universiteit van Leiden, bio science park, eventueel universiteit van Delft. Gemeente bezit het terrein niet en wil hier geen geld in steken. De niche moet verder

onderzocht worden en de uitwerking zal nog wel lange tijd kosten. De werkgrope komt in september/oktober met een rapport. Het moet iets worden waarmee PrO zich kan profileren.

5. Jaarverslag PrO 2014 (zie bijlage)

In verslag staat per abuis verkeerde verkiezingsuitslag genoemd: VVD heeft 4 zetels, net als D66. PrO, CDA en LO hebben er 3. Lokaal heeft er 2.
Het aantal leden in 2013 en 2014 is niet goed vermeld.
Deze fouten worden hersteld en daarna zal jaarverslag op website worden geplaatst.

6. Jaarrekening PrO 2014 (zie bijlagen: jaarrekening en toelichting op balans en resultatenrekening)

De kascommissie, Thijs Breet en Kees Burger, heeft de boeken gecontroleerd en een positief advies gegeven. ALV stelt jaarrekening vast. Nieuwe kascommissie is benoemd: Thijs Breet en Wim van Bork. PrO is overgestapt naar een andere bank: Triodos.

7. Samenstelling bestuur

Ton Kohlbeck legt zijn bestuursfunctie vanwege teveel andere functies neer. Remko Veenstra wil op termijn het bestuur verlaten, vanwege zijn aanstaande verhuizing naar een andere gemeente. Naar aanleiding van de oproep van het bestuur hebben zich twee leden gemeld. De kandidatuur van deze leden wordt in het bestuur besproken. Vraag is of we in aanvulling op interne oproep een advertentie plaatsen in de OC, of op de vrijwilligersvacaturebank. De aanwezigen is ook gevraagd om na te denken of ze bestuurslid willen worden en of ze mogelijk kandidaten in hun omgeving kennen. Kunnen we ze niet vinden bij de jongeren?

8. Rondvraag

Waar gaan de gemeenteambtenaren heen als het gemeentehuis verkocht wordt?
Het staat nu voor een deel leeg. Het gemeentehuis is oud en duur in onderhoud, maar een andere plek is er niet voor ze.
Op het VNG congres sprak David van Reijbroek over meer inspraak van burgers. Zeer interessant.
De evaluatie van de sociale agenda komt binnenkort. Wie zijn de bronnen? Dit zou ook met anderen gecheckt moeten worden. Afstemmen met Ria.
Er is een boekje over ‘ander ‘ geld, om geld in een kleine gemeenschap te houden, zonder rente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.