PvdA kiest unaniem voortzetting PrO

PvdA kiest unaniem voortzetting PrO

De leden van de PvdA in Oegstgeest waren op 22 april jl uitgenodigd voor een eigen ledenvergadering. Er waren ongeveer 18 deelnemers.
Tijdens deze vergadering werd onder andere een nieuw afdelingsbestuur gekozen.

Bestuursverkiezing
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Voorzitter:                       Ton Kohlbeck
Secr./penningmeester: Ingeborg Breuers
Leden:                             Maarten Haasnoot
Jan Hermans
Paula van Schaveren

Herbevestiging samenwerking binnen PrO
De leden kozen unaniem voor het voortzetten van de samenwerking binnen PrO.

Wethouder Haanstra
PrO wethouder Haanstra was uitgenodigd voor een nadere kennismaking en een korte uiteenzetting over de vraag wat voor haar belangrijke speerpunten zijn.
Haar primaire opdracht is “het huis financieel weer op orde te krijgen”. Dit kan alleen door tegelijk te werken aan 4 belangrijke pijlers:
1. De opbouw van een goede ambtelijke organisatie
2. Een goede financiële sturing
3. Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen
4. De cijfers.
Bij de eerste pijler is goede samenwerking met andere gemeenten binnen de bestaande verbanden, zoals het servicepunt 71 etc. erg belangrijk.

Over verdergaande samenwerking met andere gemeenten zal het college van B&W nog voor de zomer een scenariostudie presenteren. Op basis van deze studie zal een breed debat gevoerd gaan worden met de inwoners van Oegstgeest. Daarna in de gemeenteraad.

In een open discussie werd verder nog van gedachten gewisseld over kwesties als het zwembad, de verkiezingen in 2014, de bezuinigingen (onontkoombaar), maar ook over waarden en normen, die voor de PvdA en PrO belangrijk zijn.
Besluitvorming over deze lokale kwesties is uiteraard een aangelegenheid van de ALV van PrO. Veel discussies zullen daar in het najaar waarschijnlijk weer terug komen. In het najaar moet immers een nieuw verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Het was een geanimeerde avond.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.