Progressief Oegstgeest

Wonen

 Progressief Oegstgeest wil een woonvisie laten ontwikkelen met voorrang voor sociale en levensloopbestendige woningbouw, en duurzaamheid en veiligheid in wijken. Wij hebben hier vaak aandacht voor gevraagd en deze lijn willen we doorzetten. De beperkte ruimte die Oegstgeest heeft moet optimaal gebruikt worden.

De woningbouwcorporaties zullen hierbij ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Oegstgeest moet geen dorp worden van alleen maar rijke mensen. Sociale diversiteit is heel goed voor het dorp!

Met de vergrijzing groeit de behoefte aan levensloopbestendige woningen, in de buurt van voorzieningen, die bovendien onderling contact en onderlinge hulp bevorderen.

Progressief Oegstgeest wil inzetten op omvorming van bestaande objecten tot goede huisvesting voor ouderen, al dan niet met een beperking.

Denk aan de huisjes in het Hofbrouckerpark, Van Wijckersloot, maar ook aan het nieuw te ontwikkelen Overgeest achter het gemeentehuis.

Progressief Oegstgeest:

  • wil een gedifferentieerd en levensloopbestendig aanbod van woningen.
  • kiest bij de toewijzingen van woningen voor de outsiders op de woningmarkt: starters, senioren en mensen met een (psychiatrische) beperking.
  • kiest ervoor om statushouders urgentie te blijven verlenen.
  • spreekt met woningcorporaties af om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken (voor 2020 naar gemiddeld energielabel B)
  • kiest ervoor om nieuwbouwprojecten gasloos te bouwen.
  • wil leegstand actief tegengaan.
  • wil mogelijkheden voor hergebruik laten onderzoeken, voordat een pand een sloopvergunning krijgt.
  • wil het bestaande parkachtige gebied aan de Hofdijck-Hofbrouckerlaan behouden als een groene kwaliteitsparel. Als herontwikkeling noodzakelijk is, dan staan sociale woningbouw en zorgfunctie daarin centraal, maar netto mag er niet minder groen overblijven.
  • wil in Overgeest nieuwe levensloopbestendige woningen met 30% sociale woningbouw.
  • wil meer nadruk op sociale woningbouw.

 

Terug naar standpunten.