Progressief Oegstgeest

Wijken

 Wij willen zowel de inwoners als zij die hier alleen werken meer betrekken bij wat er speelt in hun directe omgeving. In wijken die dat willen nemen Oegstgeestenaren het heft in eigen hand. Wijkbewoners weten heel goed wat de wijk nodig heeft. Niet overal hetzelfde groen en niet overal hetzelfde (magere) onderhoud. Progressief Oegstgeest geeft wijken Buurtrechten. De aanbesteding van groen, onderhoud en wijkaanpassingen mag de buurt zelf doen, als de bewoners dat willen.

Progressief Oegstgeest wil duurzaam met de bebouwde en onbebouwde ruimte omgaan en daarbij de belangen van haar gebruikers (inwoners, ondernemers) zorgvuldig wegen. Met ons ruimtelijk perspectief geven wij daar inhoud aan.

We willen ruimte die inspireert én prikkelt en die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de behoeften van de Oegstgeester samenleving. Dit betekent dat ons ruimtelijk perspectief zich richt op een levendige ruimtelijke omgeving en het gebruik daarvan voor wonen, werken en recreëren.

Progressief Oegstgeest:

  • voert buurtrechten in en geeft wijken die dat willen zeggenschap over groen en inrichting van de wijk, ondersteund door een gemeentelijke opbouwwerker.
  • wil een goede OV ontsluiting van Poelgeest.
  • maakt groen gevarieerder en voorziet in meer speelplekken in Haaswijk.
  • wil voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners en politie identificeert de gemeente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen.
  • pleit voor de verplichting om alle nieuwe woningen te laten voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen (inbraakpreventie). Bij bestaande bouw stimuleren we dit met gerichte acties.
  • wil dat de gemeente projecten die de sociale samenhang in wijken bevorderen (financieel) ondersteunt, bijvoorbeeld ‘de tuin van Oegstgeest’.
  • wijken krijgen een aparte, eigen pagina op de website van de gemeente Oegstgeest.

 

Terug naar standpunten.