Progressief Oegstgeest

Werk en werkgelegenheid

 De werkloosheid in Oegstgeest is laag, ongeveer 5%. Opvallend genoeg zijn het vooral jongeren die zonder werk zitten: de werkloosheid onder hen is 10%. Oegstgeest kent veel ondernemers, die het dorp levendig houden. Daarnaast heeft ook Oegstgeest een groeiend aantal ZZP’ers. Veel van hen gaat het goed, maar er is ook verborgen armoede onder ZZP’ers.

Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente bij haar aanbestedingen meeweegt hoeveel banen voor arbeidsgehandicapten de aanbieder kan leveren. Wij willen dat de gemeente ook zelf bekijkt of ze arbeidsplaatsen beschikbaar heeft voor mensen met een beperking. De kennis van de beschutte werkplaats (de Maregroep) kan hierbij helpen. Bij aanbesteding door de gemeente weegt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar mee.

Naast betaalde banen vervult vrijwilligerswerk een belangrijke functie. Ook deze vorm van werk geeft structuur, betekenis en eigenwaarde. Het kan een stap zijn op weg naar betaald werk, het heeft maatschappelijke betekenis, het is nodig of het is gewoon leuk.

Progressief Oegstgeest:

  • wil dat de gemeente een voorbeeldwerkgever wordt op het punt van diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren.
  • geeft iedere werkloze jongere die een beroep doet op de gemeente werk en/of een opleiding. Niets doen is geen optie.
  • wil met het bedrijfsleven afspraken maken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, laaggeschoolden en personen met een handicap. Daarbij sociale ondernemingen voorrang geven bij aanbestedingen (keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen – PSO).
  • wil dat de gemeente in samenspraak met sport- en culturele verenigingen mogelijkheden voor vrijwilligerswerk creëert voor uitkeringsgerechtigden die kunnen werken. En vindt het belangrijk dat voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk naar alternatieven wordt gezocht: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk.
  • wil in overleg met ondernemers en organisaties in het dorp zoeken naar laaggeschoold en laagproductief werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Terug naar standpunten.