Progressief Oegstgeest

Waterbeheer

 De kans op wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering neemt toe in Oegstgeest. Naast een actief duurzaamheidsbeleid vraagt waterbeheer aandacht en (veel) geld. Het is van belang dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en, samen met het waterschap en in afstemming met de buurgemeenten, een integraal waterplan maakt,.

Progressief Oegstgeest:

  • wil wateroverlast beperken door in het “Oude Dorp” en in bouwplannen zoals bij het voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordenstraat water meer ruimte te geven.
  • wil dat woningen, gebouwen en terreinen zoveel mogelijk water opvangen, bufferen en infiltreren op hun eigen gebied en zo min mogelijk lozen in het riool, op straat, in de sloot of omliggende terreinen.
  • stimuleert het omvormen van geschikte daken naar groene daken. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
  • stimuleert het ‘ont-stenen’ van voor- en achtertuinen, en wil zo nodig een ‘tegeltax’ invoeren.

 

Terug naar standpunten.