Progressief Oegstgeest

Vluchtelingen

 Wij willen dat onze gemeente een ruimhartig beleid voert ten aanzien van mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, onderdrukking of om andere legitieme redenen. Tijdens de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 bleek daar in de gemeente Oegstgeest een breed draagvlak voor te bestaan. Progressief Oegstgeest wil ook nu solidariteit tonen en statushouders kansen bieden voor een veilig en beter bestaan. De regionale aanpak werkt hierin goed.

 

Progressief Oegstgeest:

  • wil dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd voor de huisvesting van statushouders, naast de vraag die er toch al is.
  • wil goede mogelijkheden bieden voor het leren van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving
  • onderzoekt de mogelijkheid van regelarme bijstand, zodat vluchtelingen al snel wat werk kunnen doen en wat geld kunnen verdienen, volgens het voorstel van Jetta Klijnsma. Dit is goed voor de taal en de integratie.
  • wil bijzondere bijstand voor statushouders zodat zij geholpen worden bij de betaling van contributie van een sportvereniging en andere sociale activiteiten.
  • wil uitbreiding van het aantal plaatsen in de Vroeg en Voorschoolse Educatie om zo de ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen te verbeteren.
  • wil voor vluchtelingenleerlingen een schakelklas om de Nederlandse taal beter te leren, zodat ze later beter kunnen doorstromen in het onderwijs.
  • wil dat de gemeente zich actief inzet voor zwemles voor nieuwkomers.

 

Terug naar standpunten.