Progressief Oegstgeest

VERKEER / MOBILITEIT

 De verkeerssituatie in Oegstgeest kan en moet beter. Er is nu een verkeer- en vervoerplan aangenomen met allerlei maatregelen. Progressief Oegstgeest pleit er voor om de fietsonderdelen daarvan als eerste uit te voeren, want er gebeuren relatief veel ongelukken met fietsers. Een aantal fietspaden moet verbeterd worden en bij de herinrichting van de wegen in woonwijken moeten voetganger en fietser centraal staan.

Openbaar vervoer is een voor iedere inwoner van Oegstgeest toegankelijke basisvoorziening. Noodzakelijk voor hen voor wie lopen, fietsen of auto geen optie (meer) is. De gemeente zal bij de provincie blijven aandringen op openbaar vervoer dat aansluit bij de behoefte, ook buiten ‘kantooruren’. De gemeente moet blijven bepleiten dat de plannen voor een hoogwaardig regionaal OV-net niet ten koste zullen gaan van de lokale bereikbaarheid per OV van woonwijken, winkelcentra en medische, sociale en culturele voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat het busvervoer dat de welzijns- en zorginstellingen verzorgt, zoals de bus van Van Wijckerslooth en de Boodschappenbus, blijft bestaan en waar noodzakelijk wordt uitgebreid.

Progressief Oegstgeest:

 • pleit ervoor dat bij de uitvoering van het verkeer- en vervoerplan de veiligheid van voetganger en fietser en openbaar vervoer voorop staan
 • wil veiliger fietsroutes naar grotere school- en werklocaties, bijvoorbeeld de rotondes op de Rijnzichtweg, de Abtspoelweg en de Willibrordrotonde.
 • pleit ervoor om op de Terweeweg eenrichtingverkeer in te voeren.
 • vraagt de gemeente om samen met elke school een plan te maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school. Met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en met gedragsregels voor de ouders. We promoten veilig fietsgebruik door scholieren (voorlichting over mobieltjes).
 • wil dat tijdens de breng- en haaltijden van basisscholen de straten rond de school autovrij zijn. Wij stimuleren ouders en kinderen om ‘op voeten en fietsen’ naar school te gaan.
 • pleit er bij de gemeente voor dat bij het strooien in de winter de hoofdfietsroutes prioriteit krijgen, net als de hoofdwegen en de buslijnen.
 • wil dat de gemeente, voor de verkeersveiligheid, zoveel mogelijk paaltjes weghaalt van fietspaden of ze goed zichtbaar maakt.
 • wil gemeentelijke fietsparkeernormen voor bedrijven, winkelcentra en voorzieningen, zodat er ruim voldoende fietsparkeerplaatsen zijn.
 • vraagt de gemeente het netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden, om zo elektrisch rijden te stimuleren. De elektriciteit is uiteraard opgewekt met zon- of windenergie.
 • vindt dat de gemeente op regionaal niveau moet aandringen op elektrische bussen in het openbaar vervoer.
 • wil dat de gemeente vervuilende auto’s weert. Alleen de schoonste vrachtwagens en bestelbusjes mogen het dorp in.
 • wil dat de tweede brug naar Poelgeest snel wordt gebouwd, net als de fietsbrug naar Valkenburg.
 • wil onderzoek naar de mogelijkheden om de parkeerdruk in Oegstgeest, in het oude dorp, Poelgeest en Buitenlust, te verminderen.
 • wil een mobiliteitsonderzoek voor ingebruikname van het terrein van de Boeg (voorheen MEOB-terrein), om nieuwe knelpunten tijdig te voorkomen.

 

Terug naar standpunten.