Progressief Oegstgeest

Sport

 Sport is meer dan vrijetijdsbesteding. Voor Progressief Oegstgeest is het ook ontmoeting, versterkt het de sociale samenhang en is het een vorm van preventieve gezondheidszorg. Belangrijk voor een vitaal Oegstgeest. Daarom is het belangrijk dat hiervoor genoeg gelegenheid is. Progressief Oegstgeest vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor voldoende basisvoorzieningen en voor de instandhouding van de beschikbare voorzieningen. Tegelijkertijd stimuleert zij de onderlinge samenwerking van sportverenigingen en met andere organisaties zoals scholen en kinderopvang omdat dit kan leiden tot een efficiënter gebruik van accommodaties. Zwemmen is de sport die een mens lang kan beoefenen, van jong tot zeer oud. Progressief Oegstgeest heeft de acties voor behoud van een eigen zwembad van begin af aan actief ondersteund.

Een ontmoetingsruimte is belangrijk voor een rijk verenigingsleven. Wij willen dat de gemeente actief stimuleert dat (semi)openbare ruimtes, tegen redelijke kosten toegankelijk zijn voor de activiteiten van clubs, verenigingen en groepen.

Progressief Oegstgeest

  • wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren.
  • wil dat binnen de buitenschoolse opvang (BSO) ruime mogelijkheden zijn om met de kinderen te sporten. Wij willen een Sport BSO bevorderen.
  • pleit voor een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • wil de deelname van migranten jongeren – en vooral meisjes! – aan sportverenigingen extra stimuleren
  • wil reële, niet te hoge huren voor ruimtes en sportvelden.
  • ondersteunt het plan van de herinrichting van sportpark De Voscuyl en wil dat de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening neemt.
  • wil zwembad Poelmeer behouden voor de toekomst voor recreatie en zwemles.
  • wil dat de gemeente Oegstgeest haar verantwoordelijkheid neemt en in regionaal verband bijdraagt aan sportvoorzieningen, zoals de schaatsbaan.
  • wil ‘gezonde’ sportkantines bevorderen, dus vooral gezonde voeding en een terughoudend alcoholbeleid.

 

Terug naar standpunten.