Progressief Oegstgeest

ONDERNEMERS

  Midden- en kleinbedrijf en de middenstand zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en dragen daardoor bij aan een goede mix van wonen en werken en de leefbaarheid van Oegstgeest. Net zoals de grotere bedrijven als Avery Dennison, Ecolab, Airbus, Marente, Centrum 45, Corpus en Hilton Garden Hotel en de bedrijven in het Bio Sciencepark.

Regelmatig contact tussen gemeente en bedrijfsleven voor afstemming en ondersteuning is belangrijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid en de bevoorrading van de winkelgebieden aan Lange Voort en de Kempenaerstraat, winkeltijden, toegankelijkheid voor minder-validen, voldoende fietsparkeermogelijkheden, de aanpak van criminaliteit en vergroening van winkelstraten. Progressief Oegstgeest vindt de bereikbaarheid, de leefbaarheid en het imago van de Boeg (voorheen MEOB-terrein) van grote betekenis.

Progressief Oegstgeest:

  • wil dat de gemeente  ondernemers, met name zij die zich op duurzame bedrijvigheid en duurzame producten en diensten richten, uitdaagt om in Oegstgeest te investeren en nieuwe werkgelegenheid te creëren.
  • wil dat de gemeente in samenwerking met plaatselijke ondernemers zich sterk maakt voor leerbanen zodat jongeren een start op de arbeidsmarkt kunnen maken.
  • wil dat er op de Boeg een bedrijvencentrum /verzamelgebouw komt voor startende ondernemers en creatieve bedrijvigheid.
  • wil dat de gemeente haar betrokkenheid bij Economie071 verdiept.
  • indien gewenst draagt de gemeente bij aan de organisatie van “broodfondsen” voor zpp’ers.

 

Terug naar standpunten.