Progressief Oegstgeest

JEUGD / JONGEREN

 Kinderen en jongeren doen ertoe in Oegstgeest. Zij hebben de toekomst en zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. Een goed en breed toegankelijk aanbod van jeugd- en jongerenwerk is belangrijk naast goede scholen en verenigingen. We gaan daarbij uit van wat onze jongeren zelf kunnen en willen. We waarderen onze jeugd om de bijdragen die ze leveren aan onze samenleving zoals het inzamelen van papier en kerstbomen maar ook de grote inzet van de jongeren in het trainen en begeleiden van jongere kinderen binnen verenigingsverband.

Voor veel jongeren is ‘hangen’ een zinvolle tijdsbesteding, tegelijk kunnen anderen dat er- varen als overlast. Hier is een rol weggelegd voor ouders, bewoners die er last van hebben, het jongerenwerk en de wijkagent. Sancties, zoals HALT, zijn een laatste middel. Komen onze jongeren echt in de problemen, dan is het belangrijk dat vroegtijdig te signaleren en vooral snel te helpen.

Progressief Oegstgeest:

  • wil voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden creëren. In elke wijk een (trap)veldje. Voor ‘oudere jongeren’ zijn er hangplekken.
  • zet zich in voor een kindertoets bij ieder bestemmingsplan om veiligheid voor kinderen beter te waarborgen.
  • bepleit een jongerenbudget: jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen. Jongeren kunnen ideeën indienen die zij zelf willen uitvoeren. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.
  • wil het sociaal beleid verruimen zodat meer kinderen en jongeren hulp kunnen krijgen uit de bijzondere bijstand.
  • ziet de gemeente ervoor verantwoordelijk dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en dat alle gelden die de gemeente hiervoor krijgt ook daadwerkelijk aan jeugdzorg uitgegeven wordt. Ook kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten krijgen recht op jeugdhulp.
  • vindt dat een jongere tijdig moet worden doorverwezen naar specialistische hulp als het nodig is. Regionale samenwerking is nodig bij de inkoop van de bovenregionale en regionale jeugdzorg. Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak en één contactpersoon komt.
  • wil voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan.
  • wil dat jongeren hier kunnen blijven wonen, doordat er voor hen betaalbare woonruimte is.
  • wil dat alle kinderen opgroeien in een veilige omgeving met respect voor inclusiviteit.

 

Terug naar standpunten.