Progressief Oegstgeest

GROEN EN DIERENWELZIJN

 Groen is een waarde waar wij in ons leven allemaal het belang van inzien. Wij moeten zuinig zijn op de groene ruimte en kiezen voor ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn en biodiversiteit belangrijk vinden.

Progressief Oegstgeest:

 • wil waar mogelijk meer bomen planten: ter verfraaiing en om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen jaren zijn veel bomen gekapt en vervangen door kleine nieuwe bomen. Deze kleine bomen zijn minder effectief in hun bijdrage aan de luchtkwaliteit. Daarom moeten er meer bomen bijgeplant worden.
 • wil dat er een duidelijk plan komt ten aanzien van het ecologisch groenbeheer. Onkruid laten staan is geen ecologisch groenbeheer. Door gerichte aanplant kunnen en moeten we de diversiteit aan insecten en vogels vergroten. Er komt wat ons betreft een ambtenaar voor ecologisch groenbeheer.
 • wil dat de mensen in de beschutte werkplaats (Maregroep) intensief betrokken blijven bij het groenonderhoud. Waar mogelijk wordt hun bijdrage vergroot.
 • gaat voorkomen dat gezonde bomen worden gekapt. We kappen alleen bij gevaarlijke situaties (ziekte, wortelopdruk) of als andere bomen in de verdrukking komen. Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan.
 • wil inwoners en bedrijven stimuleren om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.
 • wil dat Oegstgeest vuurwerkvrij wordt. De gemeente verzorgt zelf twee keer per jaar een (grote) vuurwerkshow (op Oudejaarsnacht en midden in de zomer).
 • wil onnodige lichtvervuiling reduceren, de sierverlichting rond het gemeentehuis gaat ’s nachts uit, en er wordt gekeken waar verlichting beter en gerichter gebruikt kan worden. Verlichting voor sociale veiligheid blijft aan.
 • wil ondersteuning voor buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen.
 • vindt dat groen buurtbeheer zichtbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld met het tegelopschrift ‘Dit groen wordt door de buurt beheerd’.
 • wil dat bij het beheer van het gemeentelijke groen biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop moet staan.
 • zet in op een effectieve bestrijding van de blauwalg in de Klinkenbergerplas.
 • wil de zichtbaarheid van hondenlosloopplaatsen verbeteren.

 

Terug naar standpunten.