Progressief Oegstgeest

Cultuur

  Oegstgeest is een dorp met een levendig cultureel aanbod. Veel burgers profiteren daarvan en dat moet zo blijven, want dit zorgt voor een goed functionerende gemeenschap.

De rol van de bibliotheek is veranderd. Van een plek waar je alleen boeken kunt lenen, naar een laagdrempelig centrum in onze gemeente waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, anderen te ontmoeten, te studeren of te werken. De bibliotheek zet zich actief in voor leesbevordering, bestrijding (digitale) laaggeletterdheid en is een lokaal centrum voor activiteiten en ontmoeting.

Progressief Oegstgeest wil dat de bibliotheek als laagdrempelige voorziening blijft bestaan. We verwachten groei naar een eigentijdse voorziening, een bibliotheek 3.0. In onze ogen is dat een ‘cultuurfabriek’, een knooppunt van kennis met een uitgebreide informatie functie, de balie van de gemeente, dag-horeca en sociale media in één. Compleet met een eigentijdse financiering, waar het particuliere geld deel van is. Progressief Oegstgeest zet in op samen- werking met andere culturele voorzieningen, zoals ‘K & O’ en diverse verenigingen, in deze ‘cultuurfabriek’.

Progressief Oegstgeest:

  • vindt dat culturele en sportvoorzieningen bescherming verdienen, door ze te ondersteunen in hun doelstellingen en daar zo nodig aan mee te werken.
  • vindt dat de voorzieningen van K&O blijvend moeten worden ondersteund.
  • bepleit dat de bibliotheek, als culturele instelling, haar werk moet kunnen blijven doen en dat de gemeente haar steunt bij het aangaan naar meer samenwerking met andere culturele instellingen.
  • wil meewerken aan een cultuur-/debat-fabriek.
  • wil ijveren voor meer aanbod voor jongeren, muziek, kunst, oefenplek, hangplek.
  • wil een gepaste bescherming van monumenten en cultureel erfgoed. Zie ook de Oegstgeester Canon.

 

Terug naar standpunten.