Progressief Oegstgeest

BESTUUR en PARTICIPATIE

Onze gemeentelijke democratie is van grote waarde. Het is belangrijk dat de inwoners de gemeente vertrouwen, juist nu, in tijden van grote veranderingen. Bestuur moet kundig, integer, betrouwbaar en transparant zijn en zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.

Progressief Oegstgeest vindt het belangrijk dat burgers kunnen participeren in het bestuur van de gemeente, zodat zij meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen denken en mee kunnen praten over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Voor een goed werkende democratie zijn betrokken burgers belangrijk.

Progressief Oegstgeest wil dat:

  • besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt in een proces waarin alle partijen gehoord worden en belangen goed worden afgewogen.
  • politieke ambtsdragers volstrekt integer opereren en geen particuliere belangen nastreven.
  • de gemeente een goede dienstverlening levert aan haar inwoners, dat wil zeggen kundig, open, vriendelijk en bereikbaar is.
  • verantwoord gebruik wordt gemaakt van inhuur van externe deskundigen.
  • participatietrajecten open, toegankelijk en helder zijn en waarbij oog is voor nazorg en verantwoording achteraf.
  • Oegstgeest zo snel mogelijk, in navolging van het regeerakkoord, geslachtsspecifieke aanduidingen in haar communicatie naar burgers vermijdt.
  • de gemeente privacygevoelige data pro-actief, adequaat en veilig beheert en problemen, zoals het datalek, op een transparante duidelijke manier aanpakt.

 

Terug naar standpunten.