Progressief Oegstgeest

ARMOEDEBESTRIJDING

Progressief Oegstgeest ijvert voor een sociale, solidaire samenleving, met een ruimhartig minimabeleid, zodat iedereen in ons dorp mee kan doen, kinderen voorop.

Progressief Oegstgeest:

  • wil de inkomensgrens voor inkomensondersteunende maatregelen optrekken naar maximaal 120% van de bijstandsnorm.
  • zorgt ervoor dat geen kind aan de kant staat omdat ouders niet kunnen betalen.
  • wil dat in huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ook volwassenen tot € 200,- per jaar vergoed kunnen krijgen voor culturele, vormende en sportieve activiteiten.
  • wil mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm tegemoetkomen als er sprake is van een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen.
  • wil één loket waar wie schulden heeft snel terecht kan en goed geholpen wordt.
  • wil in Oegstgeest een experiment starten om mensen met een uitkering wat bij te laten verdienen.
  • wil dat gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, net als in de regio, een voordelig zwemabonnement krijgen, zodat iedereen kan zwemmen.

 

Terug naar standpunten.