Progressief Oegstgeest

Afval

 

In een circulaire economie wordt afval beschouwd als grondstof. Zorgvuldige en gescheiden inzameling is daarvoor nodig.
Het Rijk legt gemeenten de ambitie op om minstens 75% van het afval gescheiden in te zamelen en te komen tot maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Progressief Oegstgeest wil zo snel mogelijk aan deze landelijke norm voldoen.

Progressief Oegstgeest:

  • geeft prioriteit aan zorgvuldig en zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval, om op tijd aan de landelijke norm te voldoen.
  • wil dat Oegstgeest een kringloopwinkel houdt, en nu met leerwerkplaatsen, om hergebruik van overbodige spullen te bevorderen
  • wil dat nieuwe gebouwen een materialenpaspoort krijgen, om hergebruik van de materialen te vergemakkelijken bij het einde van de levensduur.
  • wil dat de gemeente in samenwerking met het waterschap werkt aan het sluiten van de kringloop van fosfaat en andere voedingsstoffen uit rioolwater en andere afvalstromen.
  • vindt het belangrijk dat de gemeente via de VNG pleit voor uitbreiding van het statiegeld om zwerfvuil te voorkomen.
  • wil dat de openingstijden van de gemeentewerf worden verruimd.

 

Terug naar standpunten.