PrOgramma 2018-2022

PROGRESSIEF OEGSTGEEST    Verkiezingsprogramma 2018-2022

Our concise manifesto in English

1. Wie zijn wij?

Progressief Oegstgeest is een lokale partij waarin ongebonden burgers en leden van GroenLinks en Partij van de Arbeid al 25 jaar samenwerken.

Progressief Oegstgeest kiest voor een sociaal, duurzaam en open beleid. Al onze burgers, jong en oud, onafhankelijk van nationaliteit, religie, gender of seksuele voorkeur (LHBTI), kunnen rekenen op onze inzet voor een gemeente waarin iedereen zich thuis, veilig en gehoord voelt.

Progressief Oegstgeest staat voor een open gemeente met een transparant bestuur, waarbij burgers zoveel mogelijk worden betrokken.

 

2. Onze koers 

Wij streven naar een sociale, solidaire samenleving.

Wij willen daarom een gemeentebestuur dat zijn verantwoordelijkheid neemt in de versterking van de voorzieningen voor burgers. De voorzieningen voor sport en cultuur en de groene ruimte zien wij als de parels van Oegstgeest. Ondertussen houden wij de gemeente aan haar zorgplicht voor alle inwoners, degenen met een beperking voorop.

Progressief Oegstgeest wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Wij willen op een verantwoorde wijze omgaan met de leefomgeving, op het gebied van energie, kwaliteit van het woon- en leefmilieu in ons dorp, biodiversiteit, economie en gezondheid. Gelukkig zijn veel inwoners al actief om daaraan bij te dragen. Wij doen daar een schepje bovenop, omdat wij dat aan onze kinderen verplicht zijn.

PrO staat voor degelijk financieel beleid. Door een forse schuld is er geen of weinig ruimte voor extra investeringen. Progressief Oegstgeest geeft prioriteit aan het terugdringen van de schuld door het stimuleren van inkomsten, bijvoorbeeld door het aantrekken van schone bedrijven en werkgelegenheid, en zo nodig het verhogen van de belastingen.

 

3. Progressief Oegstgeest slaat met 7 kernpunten voor 2018 – 2022 een duidelijk toekomstgerichte weg in.

  • ZORG voor kwetsbaren. Dat betekent versterking van sociale voorzieningen, ondersteuning van mantelzorg, en ruimhartig minimabeleid voor mensen beneden 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • DUURZAAMHEID. Dat betekent transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en biodiversiteit, een circulaire economie (VANG: van afval naar grondstof) en goed waterbeheer.
  • WIJK EN WONEN. Dat betekent een proactieve woonvisie waarin we toegaan naar gasloze wijken, waarbij starters, en sociale en levensloopbestendige woningbouw voorrang krijgen, en er aandacht is voor veiligheid in wijken.
  • VERKEER. Dat betekent een vervoerplan waarbij openbaar vervoer en de veiligheid voor voetgangers en fietsers voorop staan, waarin we de komst van schoner vervoer   bevorderen, en de parkeerdruk, vooral rondom scholen, wordt aangepakt.
  • SAMENLEVEN. Dat betekent behoud van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor een goed functionerende gemeenschap.
  • FINANCIËN. Dat betekent versterken van de financiële positie door terugdringen van de schuld en zoeken van extra inkomsten door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijvigheid.
  • REGIO. Dat betekent samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle.

 

Als u klikt op een van de volgende woorden ziet u de ambities en wensen van Progressief Oegstgeest over dat onderwerp:

 

AFVAL

ONDERWIJS

 

ARMOEDEBESTRIJDING

 

OUDEREN

 

BESTUUR en PARTICIPATIE

 

REGIO

 

CULTUUR

 

SOCIAAL

 

DUURZAAMHEID

 

SPORT

 

ECONOMIE

 

VERKEER / MOBILITEIT

 

ENERGIE(TRANSITIE) / KLIMAAT VLUCHTELINGEN

 

FINANCIËN

 

WATERBEHEER

 

GROEN EN DIERENWELZIJN WERK en WERKGELEGENHEID

 

JEUGD / JONGEREN

 

WIJKEN

 

OMGEVINGSWET

 

WONEN

 

ONDERNEMERS

 

ZORG