Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Op zaterdag 10 januari hadden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was hoog, bijna 40 leden en het was goed en gezellig om gelijkgestemden zo aan het begin van het jaar weer te ontmoeten.
In zijn nieuwjaar speech memoreerde onze fractievoorzitter, Tim van Tongeren de recente terroristische aanslagen in Parijs.  Hij legde een verband tussen de traditionele waarden van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap en onze inzet in de gemeenteraad. Het zijn diezelfde waarden, die voor ons steeds weer opnieuw een belangrijke drijfveer vormen.
Zo hebben we ons meer dan andere partijen, sterk gemaakt voor een echte sociale agenda bij de behandeling van voorstellen voor de uitvoering van de WMO en gedecentraliseerde awbz taken.
Ik zelf gaf in mijn nieuwjaar speech een korte terugblik op het afgelopen jaar. Een grote verkiezingsoverwinning van D66, maar een uiterst moeizame coalitievorming, met als uiteindelijk resultaat dat PrO en D66 samen in de oppositie zitten. Het blijft jammer dat D66 in 2013 besloot om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Maar wel blijkt steeds meer dat D66 op andere wijze politiek bedrijft en ook inhoudelijk echt andere keuzes maakt dan wij. Uit elkaar gaan was daarom achteraf bezien misschien wel zo eerlijk en geeft het ook kansen: meer ruimte voor een echt progressieve politieke opstelling.

Strategisch beraad en speerpunten
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst, hadden bestuur en fractie met elkaar een beraad over de te volgen strategie en de te ondernemen acties in 2015. De plek in de oppositie mag niet betekenen dat we minder invloed hebben op het beleid. Onze invloed is groot, maar we zien mogelijkheden om via het organiseren van activiteiten buiten de gemeenteraad en met behulp van een goede PR onze invloed nog verder te vergroten.

We hebben voor 2015 het volgende afgesproken:
1. we gaan fel inzetten op een drietal issues:
1.     de sociale agenda en nu na de vaststelling vooral het uitvoeringsbeleid rond deze agenda. U wordt gevraagd om knelpunten rond keukentafelgesprekken, aanvragen voor ondersteuning, dagbesteding ,  huishoudelijke hulp etc. etc. aan ons te melden. Dat kan simpel door een mail te sturen aan de fractie. Klik HIER.
2.     de aanwending van de extra opbrengsten uit de OZB. De forse verhoging moet minder worden ingezet voor extra ambtenaren en meer voor het op peil houden van voorzieningen inclusief het voorkomen van al te drastische contributieverhogingen bij sport- en andere verenigingen etc..
3.     duurzaamheid en ondernemerschap onder andere door het ontwikkelen van realistische plannen voor het Meob terrein, bijvoorbeeld ten behoeve van alternatieve energieopwekking . Hiermee zou Oegstgeest twee belangrijke doelstellingen met elkaar kunnen verbinden: creëren van meer werkgelegenheid ook voor kansarmen en werken aan een meer duurzame omgeving.

2. we gaan meer jongeren interesseren voor onze partij.
Dat doen we via een gerichte uitnodiging om met onze politici in gesprek te gaan, door stageplekken aan te bieden bij onze fractie. Deze en andere ideeën worden verder uitgewerkt door een werkgroepje van actieve leden.

3.   we gaan meer gebruik maken van de expertise bij onze  achterban.
Onze nu nog maar 3 raadsleden kunnen niet alles bestuderen en oppakken. Om deze reden vragen wij u om in ons te laten weten welke deskundigheid en ervaring u heeft en of u bereid bent deze incidenteel in te zetten om heel gericht een aantal zaken, die op enig moment in de gemeenteraad aan de orde zijn, te bestuderen en van een advies te voorzien.

Met behulp van bijgaand invulformulier kunt u ons hierover informeren. Dit formulier kunt u toesturen aan: bestuur@progressiefoegstgeest.nl.

Anton van Kempen
Voorzitter Progressief Oegstgeest
06-30089436

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.