Column Jan Geert vd Post (5)

Column Jan Geert vd Post (5)

Procedurele stoelendans

Hoe een eenvoudige raadsagenda al na enkele minuten een gecompliceerd geheel wordt. Of hoe een college van burgemeester en wethouders in zichzelf verstrikt raakt.  In de decembervergadering kwam dit weer eens pijnlijk over het voetlicht.

Al heel het najaar draait er een ingewikkelde circuit van soms onafhankelijke en dan toch ineens weer met elkaar verbonden hete hangijzers. De financiële problemen bij de gemeente, het door externen geconstateerde ondertal van de Oegstgeester gemeenteambtenaren, de visie op de bestuurlijke toekomst. Genoeg kruit om voor ieder onderwerp op zich de Explosieve Opruimingsdienst te bestellen.

De raad had het de burgemeester en wethouders ook niet gemakkelijk gemaakt. In de begrotingsvergadering nam de raad eenstemmig een motie, motie 11+, aan waarin het college uitdrukkelijk werd gevraagd de raad van plannen te voorzien bij het verwezenlijken van de ambtelijke uitbreiding in relatie tot de mogelijke samenwerking met andere bestuurlijke partijen. Op zich logisch dat deze twee dingen samenkomen. Als je samenwerkt met een andere gemeente of een aantal andere gemeenten, dan is een voltallig ambtenarencorps misschien minder noodzakelijk.

Op de agenda van de decembervergadering prijkten ten minste twee nogal procedureel aandoende punten: een raadsmededeling over vervolgonderzoeken voor de ambtelijke ontwikkeling en de zogenaamde decemberwijzigingen: een poging om op de valreep de begroting van het lopende jaar nog bij te poetsen, of deftiger gezegd, af te stemmen op de zich presenterende realiteit. Dat werden twee omvangrijke debatten. De oppositie viel het college aan op die raadsmededeling, waarin naar hun inzicht wel wat erg gemakkelijk omgesprongen werd met die motie 11+. Er was toch een plan toegezegd over die ambtelijke ontwikkeling en juist in relatie tot de bestuurlijke samenwerking. De burgemeester, portefeuillehouder op dit dossier, draaide zich wat moeizaam onder de aantijgingen uit. Maar bij het agendapunt decemberwijzigingen sloeg dat allemaal als een boemerang terug. Nu werd voorgesteld dat onderzoek naar de ambtelijke ontwikkeling nog met de gelden van 2014 te betalen, terwijl er nog niks was uitgegeven en uit het debat bleek dat er zelfs nog geen contractering had plaatsgevonden. D66 diende een amendement in om de uitgave voor dat onderzoek gewoon naar de begroting 2015 te verschuiven. Als overweging noemde  Jan Vos onder andere dat het onderzoek eerst in een plan aan de raad aangeboden moet worden. Zeg maar, eerst inpassen in de voorwaarden van motie 11+ en dan kijken we verder.

De discussie werd een lange procedurele stoelendans en bracht de VVD-fractievoorzitter Vincent Janssen tot een noviteit: wel het amendement ondersteunen, maar niet de overweging daarbij. De drie oppositiepartijen zagen de onduidelijkheid van dit signaal. De coalitie vindt nu blijkbaar de motie 11+ van november en het onder één plan brengen van alles rond het up to date brengen van het ambtelijk apparaat niet meer belangrijk en probeert weer iets te scheiden van wat ze eerder eendrachtig had samengevoegd. Dat Tim van Tongeren daardoor nog meer redenen zag vóór het amendement te stemmen maakte die schimmigheid alleen nog maar meer zichtbaar. Waartoe het in stand houden van een college al niet kan leiden.

JanGeert van der Post

23 december 2014.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.