Informatieavond Nieuw Rhijngeest

In het gemeentehuis voor bewoners van Nieuw Rhijngeest. Zij worden dan geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk en tegelijkertijd wil de gemeente graag kennis nemen van ervaringen en suggesties van bewoners. Tot haar spijt kan Lia de Ridder vanwege haar inmiddels beperkte mandaat niet lijfelijk aanwezig zijn, maar zij …

Achtergrond opstappen wethouders

Eric Mackay en Wendelien Tönjann van de VVD en Lia de Ridder en Betty van Oortmerssen van Progressief Oegstgeest hebben zoals eerder bericht hun conclusie getrokken nadat zij onvoldoende vertrouwen ervoeren vanuit de raadsfracties van hun eigen partijen en zijn opgestapt Directe aanleiding was – zoals gezegd- een motie van …

College B&W opgestapt

Val van het college van Burgemeester en Wethouders Donderdag 8 november zou de gemeenteraad de begroting voor 2013 behandelen. Voorafgaand aan die behandeling is een motie van wantrouwen ingediend door Lokaal Oegstgeest. De motie was gericht tegen wethouder voor financiën de heer Mackay. De reacties daarna van de verschillende fracties …

ALV 6 november

Beste leden van Progressief Oegstgeest, ALV over gemeentebegroting 2013, verkiezingscampagne en lustrum In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering en wel op dinsdag 6 november a.s. , 20.00 u in het gemeentecentrum aan de Lijtweg. Het wordt een interessante avond. Centraal staan de gemeentebegroting van 2013 …

Convenant bouwen en opleiden

Vandaag zal Jan Uit den Boogaard als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg economische zaken (wethouder Lia de Ridder namens Oegstgeest) namens alle gemeenten in Holland Rijnland het convenant bouwen en opleiden ondertekenen. Hiermee geven zij aan dat bedrijven die voor een van de gemeenten een bouwopdracht willen verkrijgen, zullen moeten aangeven …