artikel Oegstgeester Courant

artikel Oegstgeester Courant

Het MEOB terrein. Archieffoto van Wil van Elk.

De kansen die het MEOB terrein biedt, worden niet vergeten door PrO. Fris uw geheugen op en lees het artikel dat op 27 januari 2016 in de Oegsteester Courant verscheen.

Met een themapark Duurzaamheid zet Oegstgeest zich op de kaart

Zo vlak langs de A44 ligt het terrein waar tot eind vorige eeuw het Marine Optisch en Elektronisch Bedrijf (MEOB) gevestigd was. Dit bedrijf werd in 1999 verplaatst naar Den Helder. In Oegstgeest bleef een ruim opgezet bedrijventerrein achter, zonder enige functie.

De jaren tikten weg en het gebied bleef leeg. Inmiddels is er belangstelling voor het gebied bij een consortium van bedrijven uit de regio. In 2015 kreeg de gemeenteraad te horen dat het Rijk bereid zou zijn, via de gemeente de gronden te verkopen aan particuliere ontwikkelaars. Zo zou de gemeente buiten schot blijven bij de risico’s van het ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Er zijn dus gegadigden, maar er is geen plan. Daarom heeft  de lokale politieke partij Progressief Oegstgeest (PrO) het initiatief genomen zelf een plan te maken, dat voor Oegstgeest op alle fronten goed uitpakt. Een plan dat breekt met de aanpak tot nu toe en dat, volgens PrO een reële kans van slagen heeft. Het MEOB-terrein zou volgens dit plan moeten worden bestemd voor  bedrijven die duurzaamheidsconcepten gaan uitwerken: een Duurzaamheid Ontwikkelingspark Oegstgeest. Natuurlijk krijgt het bedrijvenpark daarbij ook zelf een “state of the art” duurzame inrichting. Het voorstel werd voorbereid door een werkgroep. Daarin waren opgenomen een oud-ondernemer, een consultant, een oud-raadslid, naast een bestuurslid en  de voorzitter van PrO. Enkele leden van de werkgroep aan het woord.

Waarom de keuze voor een thematisch bedrijvenpark en waarom nu juist op het vlak van Duurzaamheid?

Anton van Kempen: door aan een bedrijventerrein een thema te verbinden stimuleer je kruisbestuiving tussen bedrijven. Het voorkomt bovendien dat er opnieuw een diffuus bedrijventerrein ontstaat zonder eigen gezicht. Het komt ten goede aan de marketing van de bedrijven, die zich daar vestigen en de marketing van het terrein zelf.

Er wordt wel gezegd dat met zo’n thematische aanpak het langer duurt voor zo’n terrein gevuld is, maar “duurzaamheid” is booming business en.

De laatste tien jaren is het aantal bedrijven dat zich met duurzaamheid bezighoudt, als kernactiviteit, sterk gestegen. Veel van deze bedrijven zijn start-up’s  die zich op dit moment op diverse plaatsen vestigen. Vanuit deze vaak nog jonge ondernemers is er een grote behoefte aan onderlinge ondersteuning en wederzijde input bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Tot dusverre is er nergens nog een thematisch bedrijvenpark dat zich geheel richt op duurzaamheid.

Met het thema duurzaamheid kan  Oegstgeest zich prachtig op de kaart zetten.

Interessant voor bedrijven, die zich bezig houden met duurzaamheidsconcepten is onder andere de mogelijkheid om nauw samen te werken met kennisinstellingen in Leiden en met het nabij gelegen Leiden Bio Science Park. Alhoewel dit laatste park  zich op een heel ander segment van innovatieve bedrijvigheid richt, kan het duurzaamheidpark veel leren van de opgedane kennis rond dit themapark in de afgelopen dertig jaren en er mogelijk ook nauw mee samenwerken.

Thematisch bedrijvenpark levert veel meer werkgelegenheid op

Pieter Koning:  De komst van een themapark  duurzaamheid naar Oegstgeest zal een sterke groei laten zien van de directe werkgelegenheid (+ 2900 fte’s), vooral ook voor hoogopgeleiden en zal ook door de indirecte werkgelegenheid (+ 1700 fte’s) een positieve impact hebben op de economie van Oegstgeest. Het invullen van het gebied op de traditionele wijze geeft een veel lager aantal directe/indirecte fte’s.

Is het niet een risico dat het lang duurt voor alle gronden zijn uitgegeven?

Thijs Breet: Dat risico is voor een projectontwikkelaar of een belegger, omdat de gemeente besloten heeft niet te participeren in de ontwikkeling van het MEOB-terrein. . Er is onder beleggers veel belangstelling voor beleggingen in duurzaamheid. Zo gaat het ABP de komende jaren 350 miljard extra investeren in duurzaamheid, schone energie en maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Het MEOB terrein is aantrekkelijk.  Door het relatief kleine oppervlak zijn de risico’s voor een ontwikkelaar en belegger beheersbaar. En omdat het terrein in onze plannen ook duurzaam zal worden ingericht en de directe omgeving vanaf het begin mee betrokken wordt bij het plan, zal er ook een relatief snelle besluitvorming in de diverse gremia mogelijk zijn.

En hoe nu verder?

Anton van Kempen: er zijn twee mogelijkheden. De gronden worden of verkocht aan het eerder genoemde consortium of dat gebeurt niet. Er is nog steeds geen definitieve taxatie van de grondprijs en het kan goed zijn dat deelnemers aan het consortium afhaken.

Als het consortium doorpakt dan zouden de deelnemers zoveel mogelijk moeten worden verleid om toch nog iets van het gedachtengoed achter het plan van PrO waar te maken. Er is in elk geval één bedrijf dat hiermee actief en innovatief aan de slag is. Bovendien is ons bekend dat er voor een deel van het terrein bij de deelnemers nog geen plannen zijn.

 

Als het consortium de gronden niet aankoopt, dan is belangrijk dat de gemeente bij de ophanden zijn de wijziging van het bestemmingsplan voor dit terrein alle ruimte biedt voor bedrijven, die bezig zijn met productontwikkeling rond duurzaamheid. Verder zou de gemeente, samen met het vastgoedbedrijf om de tafel moeten gaan om de idee van een Duurzaamheid Ontwikkelingspark verder uit te werken en in de markt te zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.