ALV 25 juni concept verslag

ALV 25 juni concept verslag

Verslag ALV PrO, 25 juni 2014

Aanwezig: Anton van Kempen, Johanna Haanstra, Tim van Tongeren, Anke Polak, Berend Verloren, Gerlof Kruithof, Kees Burger, Hans van Loon, Thijs Breet, Aukje Meppelink, Frans Los.

Welkom

Een aantal afmeldingen: Ria Pasterkamp, Ton Kohlbeck, Ruud Koole, Maarten Haasnoot, Rianne Meester, Geert Klaver, Saskia Rijghart.

Terugblik en verantwoording na de verkiezingen (toelichting door Tim van Tongeren):

De zetelverdeling is behoorlijk veranderd. PrO is de vierde partij met 3 zetels na D66 (4), VVD (4). Ook het CDA kreeg 3 zetels.  D66 is de formatie gestart met een informatieronde door Frank Dales. Belangrijk thema was de bestuurlijke samenwerking, PrO heeft daarbij o.a. aangegeven samen te willen werken met de Leidse regio, omdat Katwijk en de bollenstreek geen logische optie is. Uit de informatie volgde het voorstel van de informateur om een coalitie te vormen van D66, VVD en CDA.

Uit contact met Boris Kocken bleek dat D66 met dit advies ongelukkig was en D66 alsnog zou aansturen op een coalitie, waarin ook PrO een plek zou hebben. Er volgde op initiatief van D66 een tweede informatieronde.

Al snel werd  snel werd duidelijk dat D66 een voorkeur had voor fusie met Leiden en dat men bovendien op het standpunt stond dat er in het nieuwe college geen wethouders van voor 2012 herbenoemd zouden kunnen worden.

Een coalitie met D66 strandde, mede door onhandig opereren van D66 zelf.

Vervolgens nam de VVD, als tweede grotere partij de lead.

D66 wilde toen met PrO praten. Tim heeft aangegeven daartoe bereid te zijn, maar alleen met een derde partij er bij. D66 heeft voor dat overleg toen LO benaderd. Bij dit overleg was ook Frank Voorwind. D66 wilde veel toegeven om een coalitie te kunnen vormen. LO wilde niet meedoen omdat deze coalitie met D66 erin erg instabiel gevonden werd.

Voor de VVD ging Kradolfer als informateur aan de slag. PrO gaf aan met de VVD en de CDA te willen besturen. De uitkomst was vorm een coalitie van VVD, PrO en CDA met gedoogsteun van LO. CDA wilde niet met PrO, om programmatische redenen, maar duidelijk werd dat er ook meer persoonlijke overwegingen in het spel waren.

Uiteindelijk werd er toegewerkt naar een coalitie van VVD, CDA en LO. Deze kwam er met Tonnjan, Roeffen en de Boer. Het college lijkt niet te weten wat ze wil. Men geeft aan behoorlijk aan de wensen van PrO tegemoet te willen komen, maar er zit geen samenhang in het collegeprogramma. Het is voor elk wat wils. Het is op dit moment hard werken in de raad, mede door onervarenheid van een groot aantal nieuwe raadsleden.

Er zijn veel overleggen. PrO doet hier constructief aan mee.

Taakverdeling binnen de fractie:

Commissie burger: Tim, Ria en Anke

Commissie ruimte: Gerlof en Kees

Auditcommissie: Ria (vz), Tim

Regio Holland Rijnland, Ria had daarin gewild maar ze is niet gekozen. Jammer, want hier spelen juist haar thema’s: 3D etc.

Voor de toekomst

Het belangrijk om vast te houden en dus op te schrijven wat er nu mis is gegaan. Wat kunnen we hiervan leren voor onze opstelling bij coalitievorming een volgende keer? In de toekomst zal coalitievorming moeilijk zijn omdat de versnippering alleen maar groter zal worden. Gedoogsteun zal steeds belangrijker worden. Het is belangrijk om te bedenken wat we zouden willen met gedoogsteun, je krijgt er iets voor terug. Vormafspraken zijn dan nodig. Er staan nu in het coalitieakkoord een aantal dingen die voor ons niet kunnen, op het gebied van de zorg, WOZ etc.

Inzet van de fractie nu. Oppositie voeren moet je meer  doen in het dorp dan in de Raad. Dus bouwen aan de contacten buiten de Raad.  Contact met de ouderenbonden, seniorenraad, WMO-raad, schoolbesturen, woningbouwvereniging, scholen en jongeren, vakbonden, cliëntenraad, sportraad. We zouden meer contact moet leggen met die organisaties.

Rond specifieke thema’s zou PrO buiten de raadsvergaderingen om een “oploop” kunnen organiseren en zich daarmee weer meer in de kijker kunnen spelen.

Het  raadswerk vraagt nu erg veel tijd van de raadsleden. We moeten selectief zijn waar we onze energie aan geven. Het thema herindeling is geen issue meer, omdat politiek breed gevonden wordt dat Oegstgeest zelfstandig moet blijven. Samenwerken met de Leidse regio ligt het meest voor de hand en vindt ook al plaats. Dit is geen thema meer, waarop PrO zou kunnen scoren.

Meest belangrijke issues voor PrO zouden moeten zijn: de sociale agenda en WMO, onderhoud scholen, duurzaamheid. We moeten ons rond deze thema’s meer zichtbaar maken in het dorp en de contacten met de journalistiek aanhalen. Er moet meer gebeuren vanuit de partij.

Om oppositie te voeren moeten we ook even kijken naar wat hoogleraar Willem van der Does ons begin 2012 adviseerde over macht en het politieke debat: we moeten de machtsbasis van de coalitie verstoren. We moeten weer het initiatief kunnen krijgen. Dit moet wel op inhoud en constructief zijn. Al was het alleen al voor het geval je weer mee wil en gaat doen in een nieuw, altijd weer met andere partijen, te vormen nieuwe coalitie.

Wat betreft de bestuurlijke samenwerking. De coalitie wil een groot onderzoek en kijkt ook naar Katwijk, Noordwijk en de Bollenstreek. Maar die hebben zich al uitgesproken dat ze niet met Oegstgeest willen samenwerken. Daarom is volgens ons, D66 en Lokaal een groot duur onderzoek niet nodig.

Wij moeten  nu echt werk maken van het binnen PrO halen van meer actieve jongeren.

Hoe dit te doen, is niet makkelijk. Hen opzoeken, bijvoorbeeld via connecties met sportverenigingen?? Via sociale media? Het bestuur zal zich hierover opnieuw beraden.

Een heisessie / strategisch beraad van allen fractie en bestuur, zoals vaak aan het begin van het nieuwe politieke jaar (eind augustus/begin september), zou kunnen, maar even goed kan zo’n beraad plaats vinden op een ALV ergens in september/oktober.

Dat zou gecombineerd kunnen worden met een actueel politiek thema, waarvoor een “stakeholder” kan worden uitgenodigd, die met ons kan meedenken over de vraag hoe we onze inzet politiek het beste kunnen realiseren.

We hebben 150 leden. We moeten zeker nieuwe leden opzoeken en ze op hun expertise aanspreken.

Jaarverslag:

Remko is plaatsvervangend commissielid geen plv. raadslid.  Bij de programmacommissie Thijs Breet toevoegen.

Thijs wil ook graag het aantal leden en het aantal Groenlinksers en PvdA ‘ ers en het verloop van de aantallen in het jaarverslag zien.

Het bestuur zal het verslag aanpassen en opnieuw naar de leden rondsturen.

Verslag van de ALV van 1 april. Geen opmerkingen. Wordt vastgesteld.

Afscheid Johanna.

Johanna wordt uitvoerig bedankt voor haar grote inzet. Zelf geeft zij aan het werk met veel plezier gedaan te hebben. Ze geeft aan veel geleerd te hebben, maar ook en vooral te betreuren dat PrO niet beloond is voor de toch zeer moedige stap om eind 2012 een wethouder van buiten te halen.

Ook geeft zij aan dat het voor haar een bijzondere ervaring was dat er in de fractievergaderingen met elkaar ook veel gelachen kon worden.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 22 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.