ALV 24 mei

ALV 24 mei

Beste leden van Progressief Oegstgeest,

Zoals u bekend zal zijn, heeft D66 afdeling Oegstgeest, besloten om bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, zelfstandig door te gaan. De fractie van Progressief Oegstgeest in de gemeenteraad blijft tot aan die verkiezingen ongewijzigd en zal net als in de afgelopen periode eensgezind blijven optrekken.

D66 heeft inmiddels de samenwerkingsovereenkomst, die ten grondslag ligt aan de statuten van Progressief Oegstgeest formeel opgezegd en wel per 1 juli a.s.

De statuten van PrO kunnen alleen gewijzigd worden door de algemene ledenvergadering, waarbij meer dan 50% van de leden aanwezig is en met 2/3 van de stemmen.

Is minder dan 50% van de leden aanwezig, dan moet een tweede vergadering worden uitgeschreven waarvoor deze eis van 50% aanwezigheid niet meer geldt.

De eerste vergadering zal plaats vinden op vrijdag 24 mei a.s. om 20.30 u locatie: Emmalaan 56 in Oegstgeest. Naar verwachting zal deze ledenvergadering om 21.00 uur afgelopen zijn.

Een tweede algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 12 juni a.s.

De agenda van die vergadering zal meer punten omvatten, zoals de samenstelling van het bestuur, de jaarrekening 2012, een voorstel voor aanpassing van de begroting en kwesties rond de voorbereiding van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Namens het bestuur nodig ik u bij deze allen uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering van 24 mei.

De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 12 juni volgt begin juni a.s.

De agenda van de vergadering van 24 mei a.s. luidt als volgt:

1. Opening

2. Voorstel statutenwijziging

Toelichting: zie bijgaand de thans geldende statuten en het ontwerp van de nieuwe statuten.

In dit ontwerp is overal D66 geschrapt.

Tevens is de ontbindingsbepaling aan de nieuwe situatie aangepast (artikel 16).
3. Benoeming leden kascommissie

Het bestuur stelt voor om tot leden van de kascommissie te benoemen de heren Marc de Groot en Edwin van Rooijen.

4. Rondvraag.

5. Sluiting

Nota bene: een afschrift van de ontwerp statuten ligt vanaf heden tevens ter inzage op het adres Emmalaan 56, Oegstgeest en is daar in te zien.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Anton van Kempen, voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.