2013 is nu echt aangebroken

2013 is nu echt aangebroken

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari is afscheid genomen van de wethouders Betty van Oortmerssen – Schutte en Lia de Ridder en is Johanna Haanstra als nieuwe wethouder verwelkomd bij PrO.

De foto’s van Eddie Smit geven een impressie van de bijeenkomst waar vele mooie woorden zijn gesproken en de beide oud wethouders met een mooi cadeaus werden bedankt voor hun grote inzet.

 

Hieronder vindt u de tekst die Lia de Ridder heeft uitgesproken bij haar afscheid.

Ik  ben de politiek en het lokaal bestuur ingegaan omdat ik ervan overtuigd ben dat duurzaam, sociaal beleid zonder politieke spelletjes, maar met betrokken inwoners mogelijk is en dat dat is wat mensen het liefst willen.

Dat begint met informatievoorziening.
Vandaar dat ik in 2006 als lijsttrekker de pro-krant heb ingevoerd.  Ik ben er trots op dat die krant  inmiddels een begrip is.

De volgende stap is mensen betrekken.
Ik ben er dan ook trots op dat we vanuit het college vanaf 2010 via de toekomstvisie, de diverse bijeenkomsten over groenbeleid, welzijnsbeleid, en de werkgroep duurzaamheid zoveel mensen hebben weten te mobiliseren om zich actief voor positieve ontwikkelingen in oegstgeest in te zetten.

De beweging die nu in Oegstgeest gaande is,  is er één in de richting van ‘ duurzaam, sociaal, lokaal’.
Het is mooi om te zien dat de geplaatste laadpalen voor electrische auto’s daadwerkelijk gebruikt worden.

Net zo mooi is het om te zien
. dat de natuurvoedingsmiddelenwinkel is uitgebreid en gelijk meer klanten trekt.
. Dat het aanbod van De kempenaerstraat is uitgebreid is met een drukbezochte dilicatessenzaak die zich specialiseert in biologische en streekproducten
. en dat PrO zijn nieuwjaarsreceptie kan houden bij een flexplekaanbieder, die nadrukkelijk gekozen heeft voor duurzaamheid.

Nog mooier is het om te zien
. dat zovele vrijwilligers bij MEC zich inzetten om kinderen en volwassenen dichter bij de natuur te krijgen.
. Dat de winkeliers van de lange voort na aanvankelijke argwaan inmiddels blij zijn met de door vrijwilligers geinitieerde en onderhouden kruidentuin voor hun deur.
. Dat de Wereldwinkel afrikaanse kunstenaars naar hier haalt en in contact brengt met schoolkinderen,
. Dat simavi, nergens in nederland zoveel geld ophaalt als in oegstgeest.
. Dat in dit jaar waarin het millenniumdoel ‘alle kinderen naar school’ speciale aandacht krijgt ik weer twee niewe oegstgeester initiatieven heb mogen ontdekken, die zich inzetten voor dat doel.

Dat, Kortom, de civil society verduurzaamt en, net als de civil society club, steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt.

DAT als bestuurder mogen stimuleren en verduurzamen door hier en daar een handje te helpen en verbindingen te leggen, heb ik met veel plezier gedaan.

Persoonlijk was ik nog lang niet klaar met mijn vierjarenplan.
Als  ik terugkijk, kan ik gelukkig zien en laten zien, dat ik ook in 2,5 jaar veel bereikt heb:

NRG:
. In moeilijke tijden heb ik met bouwfonds een contract gesloten, waardoor die partij  nu voor een groot deel van Nieuw Rhijngeest, de helft van de kosten en de risico’s draagt,
. De universiteit heb ik laten afzien van het plan om achter Corpus tot 70 meter hoog te bouwen en ertoe verleid een plan te ontwikkelen, waarin de bebouwing van NRG en biosciencepark  beter op elkaar aansluiten,
. Het contact met en tussen bewoners in Nieuw Rhijngeest heb ik bevorderd door Introductie van een nieuwsbrief, jaarlijkse bewonersbijeenkomsten, door het inrichten van een tijdelijk trapveldje/ ijsbaan en huisvesting van een groenorganisatie, vrij groen, waar buurtbewoners een buurttuin kunnen onderhouden en waar alle inwoners van regio op woensdag en zaterdag met al hun groenvragen terecht kunnen.
Groen:
Ik heb gezorgd voor ambitieus, maar toch realistisch groenbeleid en daarmee de basis gelegd voor een betere wisselwerking tussen beleid en uitvoering. in Poelgeest werkt de gemeente nu met bewoners samen aan verbetering van de bruikbaarheid van het vroege vogelspark. In Haaswijk is alles geregeld voor de aanleg van een laarzenpad langs de noordoever van het oegstgeester kanaal.
In  NRG is Park landskroon geopend, heel geschikt voor een familiepicknick, maar ook voor het organiseren van grote evenementen. En komend voorjaar opent landgoed rijnweijde, waarmee de oever van de oude rijn eindelijk openbaar toegankelijk wordt.
DZH:
Op het terrein van duurzaamheid ben ik Begonnen met niets. Letterlijk. Inmiddels ligt er realistisch beleid. Met een uitvoeringsplan.  En is er een werkgroep met actieve inwoners en ondernemers, die de duurzaamheid in het dorp willen oppakken.
EZ:
. Op het terrein van economische zaken ben ik gestart met bijeenkomsten voor startende ondernemers. Ook heb ik de basis gelegd voor nieuw economisch beleid dat gebaseerd is op het besef dat het dorp baat heeft bij ondernemers, die bereid zijn te investeren in hun lokale basis. De complimenten van zowel lokaal als regionaal verenigd bedrijfsleven voor zowel inhoud als proces heb ik gelukkig al in ontvangst mogen nemen, net als voor de aanpak van het meob- terrein. Een voorbeeld van modern overheidshandelen.
.  ik heb veel energie gestopt in het na jaren eindelijk daadwerkelijk tot ontwikkeling brengen van het Meob- terrein. Zonder dat de gemeente financieel risico draagt. Ik heb een proces gestart om via co-creatie tot een duurzaam bedrijventerrein te komen, waarin de belangen van de ondernemers en de omwonenden tot hun recht komen. Deze aanpak is nieuw, maar wel de aanpak van de toekomst. Inmiddels heeft een aantal sterke ondernemers zich al verenigd en ziet het er naar uit dat een daadwerkelijke start in 2013 kan plaatsvinden.
Soza
. Op het terrein van sociale zaken heb ik helaas moeten meemaken dat steeds meer mensen afhankelijk worden van de bijstand, bijzondere bijstand en ons re-integratiebeleid.
. Samen met de regio zet Oegstgeest zich hard in om de kansen voor mensen te vergroten.
. gelukkig hebben we in Oegstgeest een re-integrtiemedewerker die de weg naar het lokale bedrijfsleven goed weet te vinden. Dit jaar start een pilot met de gemeenten in de Bollenstreek om ook de werkgevers in de regio effectiever te benaderen en zodoende zowel werkgevers als mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter te helpen.

Er ligt al met al nog genoeg om af te maken en op te pakken. Maar dat is nu aan het nieuwe college, de fractie en de partij.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat duurzaam sociaal beleid met betrokken inwoners en ondernemers de beste route is.

Ik zal me daar -ook in de toekomst- voor blijven inzetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.