Team PrO

Onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

1. Melanie van Driel

Mijn naam is Melanie van Driel, wonend in de Bloemenbuurt, lijsttrekker van Progressief Oegstgeest. Wat ontzettend leuk dat ik jullie vanaf hier mag toespreken.

Duurzaamheid is voor mij in de breedste zin van het woord de drijvende motivatie achter mijn politieke activiteiten. Ik heb me altijd hard gemaakt voor het beschermen van bestaande natuur(-gebieden), dierenwelzijn en natuurcompensatie.
Zeven jaar geleden meldde ik mezelf aan als lid van GroenLinks en daar heb ik geen dag spijt van gehad. Binnen Progressief Oegstgeest voel ik mij helemaal thuis. Niet alleen is de partij sociaal, gericht op de inwoners van het dorp en hun behoeften, het is ook de partij in Oegstgeest die staat voor duurzaamheid.
Een groene gemeente heeft vele voordelen. Het zorgt voor een rustige omgeving waar jong en oud van kunnen genieten. Duurzaamheid betekent ook dat we actief inzetten op de transitie naar duurzame energie en zorgen dat we als gemeente zo weinig mogelijk onnodig restafval produceren. Als we de luchtkwaliteit van onze leefomgeving hoog willen houden en ook voor volgende generaties het leefklimaat van de Gemeente Oegstgeest zoals men dat gewend is hoog willen houden, moeten we daar actief beleid op voeren. Daarmee is het een noodzaak die we niet kunnen negeren.

Ik wil me de komende vier jaar voor deze, en vele, vele andere zaken inzetten binnen de gemeenteraad. Een stem op Progressief Oegstgeest is een stem op een team dat er zin in heeft, een team dat klaar is om verantwoordelijkheid te nemen en een team dat altijd zal zorgen dat de plannen van de gemeente sociaal, duurzaam en open worden gerealiseerd.

Stem Progressief, stem PrO!

Contact: mail Melanie

 

2. Ria Pasterkamp

 

Contact: mail Ria

 

3. Menno Welling

 

Contact: mail Menno

 

4. Nico Janssen

Mijn naam is Nico Janssen, wonend in Rijnfront en Nieuw-Rhijngeest, en sinds twee jaar woonachtig in Oegstgeest. Met mijn gezin ben ik na 20 jaar werkzaam geweest te zijn in diverse ontwikkelingslanden hier komen wonen en werkzaam in Den Haag bij SNV – Netherlands Development Organisation. Ik ben in mijn vrije tijd ook coach van het voetbalelftal van mijn zoon bij vvUDO en zit ook in de ouderraad van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden, waar onze kinderen naar school gaan. Daarnaast houd ik erg veel van klussen, koken en een goed boek lezen.

Ik heb mij, als lid van GroenLinks, kandidaat gesteld voor PrO omdat ik graag betrokken wil zijn bij het samen denken aan hoe we de kwaliteit van samenleven in de Oegstgeest op de beste manier kunnen garanderen, nu en in de toekomst. Daarbij denk ik vooral aan een duurzaam Oegstgeest dat voorop loopt in de transitie naar verantwoord gebruik van energie maar ook een sociaal Oegstgeest dat zorgt voor de zwakkeren en ouderen die hulpbehoevend zijn.

Als ik verkozen zou worden dan zal dat voor mij de eerste keer als gemeenteraadslid zijn en ik kijk ernaar uit om daarvan te leren, maar ook mijn kennis en ideen bij te dragen. Mijn persoonlijke ambities zijn om te werken aan de leefkwaliteit van Oegstgeest die betaalbaar blijft voor iedereen en waarin onze inwoners de beste kwaliteit van diensten heeft die nodig zijn.

Contact: mail Nico

 

5. Kees Burger

 

Contact: mail Kees

 

6. Ton Kohlbeck

Mijn naam is Ton Kohlbeck, wonend in Haaswijk, als 75 jarige ligt het niet zo voor de hand om je weer verkiesbaarheid stellen voor zoiets openbaars als de gemeenteraad. Zeker niet als het bijna een kwart eeuw geleden is dat je daar, als raadslid en wethouder, afscheid nam.

Wat is dan mijn motivatie om een hoge plaats op te lijst te accepteren?
Ik zie eigenlijk twee redenen:
Ik wil erop toezien dat de enorme schuldenlast, die de gemeente Oegstgeest door foute inschattingen aan het begin van deze eeuw heeft opgelopen, nu nog 50 miljoen, dat komt neer op twee duizend euro per inwoner(!) niet geforceerd over de ruggen van de huidige bewoners wordt ingelopen. En dat daarbij vooral een solidair oog zal zijn voor zwakkeren en ouderen.
Want ouderen, die als ze in de problemen zijn nu eenmaal minder mogelijkheden hebben hun positie te verstevigen, hebben de afgelopen raadsperiode ook nog een stevige organisatieklap gekregen. Om verschillende redenen hebben de drie Oegstgeester ouderenbonden hun plaatselijke activiteiten gestaakt. Dat betekent dat voor zeker duizend plaatsgenoten en gezinnen de belangenbehartiging op andere wijze moet worden veiliggesteld.
Hiervoor zal ik me via het gemeentebestuur sterk maken.
Als Oegstgeest tenminste PRO sterk maakt…..

Contact: mail Ton

 

7. Steyn Burger

Mijn naam is Steyn Burger, wonend in Oranje Nassau, ben jurist in wording met specialisatie jeugdrecht. De afgelopen jaren ben ik bestuursvoorzitter van Museumnacht Leiden geweest en bestuurslid van de Leidse studentondernemersvereniging Lugus. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hockey met coachen en training geven.

Lange tijd heb ik getwijfeld over de beste manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan PrO. Centraal staat namelijk niet mijn ambitie om het gemeenteraadslidschap te bekleden, maar de wens om bij te dragen aan een sterke brede progressieve partij in Oegstgeest, omdat het belang daarvan steeds groter wordt met de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt. Mijn politiek drijfveren zijn vooral gebaseerd op de individualisering in de samenleving en vergroting in situatieverschillen tussen rijk en arm. Deze stellen ons voor grote uitdagingen onze jeugd te beschermen tegen deze problemen en met elkaar de oplossing te vinden.

Door een terugtrekkende rijksoverheid met een verregaande decentralisatie van zorgtaken, wordt de rol van de gemeentes steeds belangrijker. Men moet hierdoor op het lokaal niveau een fundamentele keuze maken. Mijn ambities voor de komende jaren is te kiezen voor een gemeente die fungeert als partner in je leven en schakelt met burgers welke behoeftes erin iedere fase zijn om een goede solidaire samenleving mogelijk te maken. Mijns inziens is echte vrijheid voor eenieder nu niet gegarandeerd, maar hoort dat wel te zijn.

Ik hoop dat mijn inspanningen voor Progressief Oegstgeest (met GroenLinks/PvdA) dat mede mogelijk kunnen maken!

Contact: mail Steyn

 

8. Koen Lenferink

Mijn naam is Koen Lenferink, wonend in de Bloemenbuurt, ben student bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Al anderhalf jaar woon ik met veel plezier in het prachtige Oegstgeest. Ik word iedere ochtend wakker met uitzicht op het Irispark waar ik veel van de Oudenhofmolen kan genieten.

Ik heb een progressieve levensinstelling en zet mij graag in voor de samenleving waar ik deel van uitmaak. Mijn kandidaatstelling voor de lijst van Progressief Oegstgeest komt daar dan ook uit voort.

Ik wil er de komende jaren graag aan bijdragen dat Oegstgeest het geweldige dorp kan blijven om in te wonen, werken en recreëren en dat voor iedereen mogelijk te maken. Vooral dat laatste is voor mij van groot belang. Mede daarom zet ik mij graag in voor de PvdA in de Leidse Regio.

Contact: mail Koen

 

De volledige lijst:

 

LIJST 2018 Plek M/V
Melanie van Driel 1 v GL
Ria Pasterkamp 2 v PvdA
Menno Welling 3 m GL
Nico Janssen 4 m GL
Kees Burger 5 m PvdA
Ton Kohlbeck 6 m PvdA
Steyn Burger 7 m GL
Koen Lenferink 8 m PvdA
Mia de Beun 9 v On
Gerlof Kruidhof 10 m GL
Marja Brouwer 11 v GL
Remko Veenstra 12 m PvdA
Tet Hiltermann 13 v GL
Marie-Jetta den Otter 14 v GL
Geert Klaver 15 m PvdA
Aukje Meppelink 16 v On
Gerritjan van Oven 17 m PvdA
Mieke Verloren 18 v GL
Paul van der Zijden 19 m On
Saskia Rijghard 20 v GL
Maarten Haasnoot 21 m PvdA
Geert Neelen 22 m GL
Anke Polak 23 v PvdA
Thijs Breet 24 m GL
Jan Hermans 25 m PvdA
Willem van Bork 26 m PvdA
Marja Kraakman 27 v PvdA
Frans Los 28 m GL
René Seepers 29 m PvdA
Anton van Kempen 30 m PvdA
Ruud Koole 31 m PvdA
Tim van Tongeren 32 m PvdA