Fractie

Tim van Tongeren (fractievoorzitter)

Mijn inspiratie

We wonen naar tevredenheid in een van de mooiste dorpen van Nederland en onze kinderen hebben er een fijne jeugd (gehad). Dat geven we graag door aan anderen en aan de toekomstige generatie. Dat betekent voor mij aandacht voor Oegstgeest als gemeenschap, de menselijke maat, zorg voor anderen, aandacht en zorg voor een duurzame ontwikkeling. En het bestrijden van negativisme, doemdenken en bekrompenheid. Samenwerken met mensen die ook iets voor een ander willen betekenen.

Mijn portefeuille

Als fractievoorzitter is het mijn taak de politieke lijn zoals vastgelegd in ons verkiezings- en ons collegeprogramma te bewaken. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Burger en de Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR), zeg maar de Commissie Financiën. Verder ben ik in voorkomende gevallen commissievoorzitter.

Mijn inzet en resultaten

Onder de huidige omstandigheden houd ik me vooral bezig met de (gevolgen van) de visienota, de kaders voor de herinrichting van de gemeentelijke organisatie, ASC, NRG, de gemeentefinanciën, de sociale agenda, verkeer en veiligheid en alle andere, meer politiek gevoelige onderdelen waar mijn bijdrage voor wordt gevraagd.

Profiel

Sinds de beginjaren ’90 woon ik in Oegstgeest. Ben getrouwd met Marja Kraakman en we hebben een volwassen zoon en een volwassen pleegdochter. Ben als politicoloog en als econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Werkzaam als directeur aan de Haagse Hogeschool, lid van het dagelijks bestuur van de landelijke sectorraad Hoger Economisch Onderwijs, bestuurslid van de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheid, voorzitter Landelijk Overleg Bestuurskunde en enkele andere nationale en internationale nevenfuncties. Voormalig bestuurslid Stichting Jenaplanonderwijs Diemen, voormalig jeugdvoorzitter UDO. Al lang politiek actief voor de PvdA.
Ik houd als Vriend van het Festival voor Oude Muziek van, u raad het al, klassieke muziek maar ben daarin bepaald niet eenkennig en kan moderne muziek ook erg waarderen.
Lees graag en veel en ben liefhebber van de bergsport.

Contact

Mail Tim


Mijn inspiratie

Ik wil niets liever dan dat ieder tot haar recht komt, ieder erbij hoort en zijn bijdrage kan leveren. Die drive hoort bij mijn geloof in Jezus. In de Raad kun je bijdragen aan die goede samenleving. Een geluk bij een ideaal is dat ik (meestal) veel plezier heb in het raadswerk. Je kunt me ervoor wakker houden!

Mijn portefeuille

valt onder de commissie burger: WMO, sociale zaken, jeugdzorg. Ik ben commissievoorzitter en daarom lid van het presidium, de commissie die de agenda van de Raad vaststelt. Met twee zaken houd ik mij in het bijzonder bezig: groene speelruimte voor kinderen en volwassenen en Hofwijck.

Mijn inzet en resultaten

Door de vertraging is de groene speeltuin in Nieuw Rhijngeest nog niet klaar. Maar hij komt er wel! Op de gemeentelijke website is een link opgenomen naar wandel- fiets en vaarroutes in de omgeving In de vorige periode heeft PrO van Oegstgeest een millenniumgemeente weten te maken, nu is er systematisch aandacht voor duurzaamheid, waaronder ook ontwikkelingssamenwerking De gemeente bestudeert mede dankzij PrO nu de mogelijkheden om van iedereen die een uitkering ontvangt een tegenprestatie naar vermogen te vragen. Hij of zij wordt niet afgeschreven, maar krijgt de kans op eigen wijze een bijdrage ter leveren aan dorp of regio. Ik heb vanaf 2010 voortdurend aandacht gevraagd voor de toestand van Hofwijck, uitlopend in een hoorzitting in 2011. Sindsdien zet de Raad voortdurend druk op de eigenaar om tot de noodzakelijke vernieuwing te komen. Bij de Brandweerkazerne is een zebra aangelegd op verzoek van (bejaarde) omwonenden

Profiel

Geboren in 1960, getrouwd, vier kinderen, van wie er twee studeren en nog twee (tweeling) thuis wonen. Ik heb theologie gestudeerd en werk als predikant-geestelijk verzorger in het LUMC. Naast het raadswerk is mijn grootste hobby het ToonkunstOrkest Leiden, waarvan ik tweede fluitist ben.

Contact

Mail RiaGerlof Kruidhof

Mijn inspiratie

Democratie werkt alleen als iedereen meedoet. Daarom vind ik het belangrijk om niet afzijdig te blijven, maar mee te doen om een progressief geluid te laten horen. Daarbij denk ik aan duurzaamheid, aandacht voor anderen en de omgeving. Oegstgeest is een fijne gemeente om in te wonen en dit moet zo blijven, voor iedereen, jong en oud en dus ook voor diegenen die af en toe een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Mijn portefeuille

Commissie Ruimte. Onderwerpen: o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, afvalinzameling, groen(onderhoud) en verkeer. Verder zit ik namens de gemeenteraad in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst West-Holland (voorheen de milieudienst).

Mijn inzet en resultaten

Dankzij een motie van PrO zijn er twee oplaadpalen voor elektrische auto’s in Oegstgeest gerealiseerd (bij de Lijtweg en bij de Geversstraat). Daarnaast is er in de raad unaniem een motie van PrO aangenomen waarin wordt gepleit voor een verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën bij onkruidbestrijding door de gemeente.

Profiel

Ik woon sinds 2007 in Oegstgeest (Haaswijk). In het dagelijks leven ben ik docent Organische chemie aan Hogeschool Leiden. Geboren in 1979, getrouwd, twee zonen en een dochter.

Contact

Mail Gerlof