Bestuur

Anton van Kempen (voorzitter)
Mijn inspiratie

Ik ben overtuigd voorstander van het bundelen van politieke krachten en dat zeker op lokaal niveau.  In veel meer gemeenten zouden progressieve partijen nauwer moeten samenwerken. Democratie is een groot goed, maar stelt niets voor als het louter gaat zich om stemmentrekkerij, of het zich permanent moeten onderscheiden van anderen.
Ik ben ook verknocht aan het mooie Oegstgeest, woon er ruim 30 jaar en wil graag mijn bestuurlijke en andere ervaring inzetten om Oegstgeest zo te houden of beter: nog mooier, duurzamer en socialer te maken. Daar komt nog iets bij: PrO is ook een vereniging, een club van gelijkgestemden. Het is ook gewoon leuk om in en met die club bijeen te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over wat wel en niet goed zou zijn voor ons dorp.

Contact

Mail Anton


Saskia Rijghard-Van Wezel (Secretaris)
Mijn inspiratie

Keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen, dat is waar politiek om draait. Ik zet mij vanuit GroenLinks in voor Progressief Oegstgeest omdat ik het belangrijk vind dat bij het maken van die keuzes solidariteit en duurzaamheid zwaar wegen. Bij Progressief Oegstgeest kan ik ervan op aan dat bij ieder vraagstuk de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen en dat de lasten van moeilijke keuzes op een sociale manier worden verdeeld.

Contact

Mail Saskia


Frans Los (penningmeester)

Mijn inspiratie

Solidariteit, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn voor mij uitgangspunten voor mijn politieke opstelling. Solidariteit omdat niet iedereen met gelijke mogelijkheden wordt geboren, vrijheid omdat dagelijks nog strijd moet worden gevoerd voor mensen die dit niet kennen, en verantwoordelijkheid omdat onze keuzes ook belangen van anderen raken. Ik vind deze uitgangspunten terug bij GroenLinks en in de krachtige agenda voor duurzaam en sociaal beleid van Progressief Oegstgeest.

Contact

Mail Frans


Aukje Meppelink

Mijn inspiratie

Ik vind Oegstgeest een mooi en fijn dorp om in te wonen. En ik vind het belangrijk dat alle burgers de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op het bestuur van dit dorp, zodat het een mooi, sociaal en duurzaam dorp blijft.
Als bestuurslid van PrO, de bundeling van alle progressieve partijen van Oegstgeest, draag ik mijn steentje daaraan bij, door de partij en onze raadsleden te steunen bij hun taak.

Contact
Mail Aukje

Marie-Jetta den Otter
Mijn inspiratie
Duurzaamheid in de breedste zin van het woord is mijn levensmotto. Ik streef naar een duurzame maatschappij waarin iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. Samen dragen we de lasten en zorgen we voor elkaar en de maatschappij. Deze uitgangspunten zie ik terug bij GroenLinks en bij Progressief Oegstgeest.
Contact

Remko Veenstra
Sinds 21 oktober 2014  toegetreden tot het bestuur. Communicatie is een hoofdzaak en zijn -taak.
Contact
Mail Remko