PrO tegen Mosquito’s

Waarom is PrO tegen mosquito’s? Een mosquito is een apparaat dat een hinderlijke geluidstoon (piep) verspreidt die alleen hoorbaar is voor mensen tot circa 26 jaar. Het gemeentebestuur van Oegstgeest wil deze apparaten plaatsen bij de school ‘de vogels’ om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. PrO is daar …

ALV: D66 stapt uit PrO

Beste PrO leden, Begin maart zonden wij u een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering, die op woensdag 27 maart a.s. zou plaats vinden. In de tussentijd heeft D66 besloten uit PrO te stappen. Dit besluit heeft geen consequenties voor de samenstelling van de huidige PrO fractie. Tot de verkiezingen zal …

ALV 27 maart

Vooraankondiging van een algemene ledenvergadering op woensdagavond 27 maart om 20.00 uur. Het thema van deze ALV is: “Op weg naar de volgende verkiezingen”. Leden, die zich wel eens willen oriënteren op een mogelijk raadslidmaatschap worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. Ook leden, die op een of …

2013 is nu echt aangebroken

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 13 januari is afscheid genomen van de wethouders Betty van Oortmerssen – Schutte en Lia de Ridder en is Johanna Haanstra als nieuwe wethouder verwelkomd bij PrO. De foto’s van Eddie Smit geven een impressie van de bijeenkomst waar vele mooie woorden zijn gesproken en de …

Perspectief 2013: nieuwjaarsbijeenkomst met afscheid en welkom op 13 januari

2012 was geen gemakkelijk politiek jaar. Vertrouwen daar gaat het om in de politiek! Als gevolg van de economische crisis en de noodzaak ook In Oegstgeest te bezuinigen kwam het vertrouwen in het College van Burgemeester(!) en Wethouders steeds meer onder druk te staan. Met het niet tijdig vrijgeven van …

Nieuw college gepresenteerd

Vrijdagavond is door de ledenvergadering akkoord gegeven aan het resultaat van de onderhandelingen over een nieuw collegeakkoord tussen PrO, VVD en LO. Zaterdag 22 december hebben Ruud Koole en Matthijs Huizing hun advies aan de pers gepresenteerd. De drie fractievoorzitters hebben toelichting gegeven op het nieuwe akkoord. in de bijlagen …