Persbericht coalitie VVD PrO CDA

10-01-2019 Reactie op aftreden wethouder Huri Sahin Tot onze spijt heeft mevrouw Huri Sahin, tot donderdagavond wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid namens PrO in Oegstgeest, aan het begin van de commissievergadering Ruimte onverwacht medegedeeld per direct op te stappen als wethouder. In haar verklaring noemde zij meningsverschillen over de actualisatie van de …

Algemene beschouwingen 2018

Tekst uitgesproken door Melanie van Driel bij de algemene beschouwingen van 2018 INTRODUCTIE Progressief Oegstgeest ging de verkiezingen in met drie belangrijke thema’s: sociaal, duurzaam en open. Wij hebben ons tijdens de onderhandelingen ingezet deze thema’s binnen en buiten het gemeentehuis op de kaart te zetten. Ondanks de lastige financiële …

Winkels zondagochtend open?

Na een lobby van enkele winkelbedrijven in Oegstgeest hebben LOKAAL en D66 een initiatiefvoorstel geschreven om het mogelijk te maken dat winkels op zondagochtend open gaan. Het liefst zouden ze die mogelijkheid zien voor iedere zondag, maar anders alleen in de december maand. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken de …

We hebben een coalitieakkoord!

Beste leden, Tijdens de verkiezingsperiode hebben we als Progressief Oegstgeest aangegeven dat we graag verantwoordelijkheid willen nemen. De aanvankelijke verschillen tussen VVD, CDA en PrO hebben we weten te overbruggen.De komende vier jaar gaan we op pad met het akkoord genaamd ‘Groen, sterk en betrokken‘. Met deze coalitie zien we de …